telefon 58 341 50 75 kom. 600 805 058

 • Wykonywanie opinii wstępnej i końcowej o wartościach kolekcjonerskich pojazdu zabytkowego

 • Ekspertyzy i opinie dotyczące techniki samochodowej i ruchu drogowego

 • Ekspertyzy w zakresie ustalania przyczyn awarii oraz uszkodzeń podzespołów i części pojazdów

 • Ustalanie zakresu uszkodzeń (w tym powypadkowych)

Usługi podstawowe

 • Wyceny wartości rynkowej:
  • pojazdów (system Dekra.Net, Info-Ekspert), maszyn i urządzeń dla potrzeb urzędów celnych oraz skarbowych, firm ubezpieczeniowych, instytucji finansowych oraz innych urzędów administracji publicznej;
  • pojazdów w stanie uszkodzonym (oszacowanie wartości pozostałości);
  • utraty wartości pojazdów na skutek wykonanych napraw powypadkowych;
 • Ekspertyzy i opinie dotyczące techniki samochodowej i ruchu drogowego (dla potrzeb osób fizycznych, Sądów, Policji, Prokuratury oraz firm ubezpieczeniowych);
 • Oceny techniczne pojazdów dotyczące m.in.:
  • Zakresu i jakości wykonanych napraw;
  • Stanu technicznego pojazdu;
  • Ustalenia zakresu uszkodzeń (w tym powypadkowych);
  • Oceny stanu pola numerowego;
  • Charakterystyki pojazdów dla Wydziałów Komunikacji;
  • Weryfikacji numerów identyfikacyjnych pojazdów;
 • Kosztorysowanie napraw pojazdów i maszyn dla potrzeb odszkodowawczych, w Towarzystwach Ubezpieczeniowych krajowych i zagranicznych z zastosowaniem komputerowego systemu Audatex;
 • Analiza rachunków i kosztorysów napraw pojazdów;
 • Manualne kosztorysowanie napraw maszyn i urządzeń;
 • Doradztwo w zakresie likwidacji szkód powstałych w ramach ubezpieczeń OC i AC;
 • Doradztwo techniczne i prawne (m.in. dla poszkodowanych w wypadkach drogowych);
 • Wstępna likwidacja szkód komunikacyjnych dla firm ubezpieczeniowych;

Licencja

Rzeczoznawcy